یک

سال‌ها گذشته است. حالا که دیگر نوجوان نیستم. حالا که همسر هستم و حالا که مادر، نه مادر نیستم. تنها یک زنم. ایستاده مقابل حقایقی که تلخی‌شان گلویم را می‌سوزاند، اما گوش‌هایم برای شنیدن‌شان له له می‌زنند. خیلی سخت است

CLOSE
CLOSE