دریا

بازدیدها: 20

آرام کنار دریا نشسته‌ام، پاهایم در آغوش ماسه‌های نرم و افکاری که با آرامش آبی دریا خو گرفته‌اند و روحم را با لباسی قرمز در میان ماسه‌های درخشان می‌بینید؟؟ ادامه خواندن “دریا”

5+