به منظره بیرون از پنجره نگاه می‌کنم…

یک نویسنده علاوه بر اینکه باید بنویسد و بخواند برای اینکه نوشته‌هایش زنده‌تر شوند، نیازمند انجام کاری دیگر است. دیدن و نگاه کردن. وقتی چشم را به دیدن جزئیات عادت بدهیم می‌توانیم تک تک ان جزئیات را در ذهنمان تجزیه

مهم روز جمعه 19 بهمن1400

این بتوانی احساساتت را کنترل کنی تا اسیبی بهت نزنند یک موفقیت است. در روزهای اینده بیشتر درمورد کنترل احساسات حرف می‌زنم. فعلا تنها راهکاری که می‌توانم اینجا به شما بگویم این است که ابتدا نفس عمیقی بکشید و بعد

چقدر امروز تونستی روی افکارت کنترل داشته باشی؟

امروز بعد از اینکه ساعت 11 از خواب بیدار شدم و کمی زبان خواندنم. ذهنم الارم داد که خسته است و خوابش می اید. همه این الارم دلیلش این بود که شب بخاطر دارو نتوانستم خوب بخوابم و دائم چشمانم

CLOSE
CLOSE