پاسخی به سوال چرا می‌نویسم؟

بازدیدها: 7

چهارده سال داشتم. از تهران به یکی از محله‌های اطراف کرج اسباب‌کشی کردیم. فرزند آخر خانواده، ته‌تغاری بودم. در تهران از مدرسه تا خانه‌مان بیست دقیقه‌ای راه بود، یک روز وقتی از مدرسه به سمت خانه پیاده می‌رفتم، ادامه خواندن “پاسخی به سوال چرا می‌نویسم؟”

2+