ریحانه تقی‌زاده

نویسنده‌ای هستم که هر روز زندگی‌ای را زندگی می‌کنم.

علاقه‌ام داستان کوتاه

و آرامشم در خواندن کتاب است.