قدم اول راه‌اندازی کسب‌وکار

تا به حال به فکر راه‌اندازی کسب‌وکار برای خودتان افتاده‌اید؟ کسب‌وکاری را راه‌اندازی کنم؟ ممکن است این سوال بارها و بارها در ذهنمان شکل گرفته باشد. کسب‌اما آیا به آن توجه کرده‌ایم؟ یا نه، بی‌توجه به این پرسش مسیر زندگی

مفهوم کسب‌وکار|3 نوع رایج کسب‌وکار

مقدمه درباره مفهوم کسب‌وکار، فرض کنید که در خانه کیک پختید. عصر همسایه در می‌زند و برای سلام و احوال‌پرسی وارد خانه می‌شود. از قضا برای پذیرایی همان کیک را می‌آورید و باهم میل می‌کنید. همسایه از کیک شما خوشش