احساس نو

حقیقت رو بخواهم بگویم این است که من عاشق تاثیرگذاری‌ام. تاثیر گذاشتن روی زندگی ادم‌های اطرافم را خیلی دوست دارم. احساس می‌کنم همین علاقه به تاثیرگذاری بود که پای من را به نویسندگی باز کرد. امشب تجربه‌ای داشتم که قلبم

خودِ من

گاهی فقط کافی است خودمان را جدی بگیریم. همه چیز از خودِ ما اغاز می‌شود. این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم. تصمیم می‌گیریم. پیش می‌رویم. از همان وقت‌هاست که بی‌حوصله‌ام. اما باز اجازه ندادم به خودم که چیزی ننویسم. می‌نویسم