داستان کسب‌وکار

کسب‌وکار یک انسان است. با این جمله می‌توانیم به نکات خوبی برسیم. فرض کنید صاحب یک کسب‌وکار هستید، چه احساسی درون شما شکل گرفت؟ احتمالا مالکیت، همچون فرزندی که به این دنیا دعوتش کرده‌اید. برایش اسم گذاشته‌اید. سرمایه گذاشته‌اید. بعضی

قدرت تأثیرگذار قصه‌گویی

قصه‌گویی پیوندهایی را بین مردم با مردم و بین مردم و ایده‌ها ایجاد می‌کند. -لنی پترسون سالی و موهای فرفری سالی درحالی که دمپایی‌های سبز ابری‌اش را به زمین می‌کشید روی صندلی مقابل آینه  نشست. تابستان بود. هوای شرجی شهر