نویسنده سرآشپز

اولین چهارم دبیرستان، دقیق روزهایی که منتظر کنکور بودم بهترین روزهای فعالیتم برای خلق کردن بود. معمولا وقتی در یک محدودیت قرار می‌گیرم فعال‌تر می‌شوم. مثل همین حالا که پایان‌نامه‌ام دور تمام کارهایم یک حصار کشیده اما هر روز سعی

توی خونه لباس‌های قشنگ بپوش

من از دوران کودکی توی خونه شلوار جین به پا می‌کردم. اینکار به من یک نظم فکری می‌داد. من دائم توی تخیل زندگی می‌کردم و همچنان زندگی می‌کنم. اینجوری یعنی تو خونه ما هزاران آدم می‌اومد و می‌رفت و فقط