آیا افکار را باید نوشت؟

افکارم را روی کاغذ می‌نویسم تا بتوانم کالبد شکافی‌اشان کنم. برای اینکه بتوان افکار را کنترل کرد، تنها راهی که به ذهنم می‌رسد کالبد شکافی افکار با نوشتن است. افکار روی سلول سلول مغز تاثیر می‌گذارند. اینها را تجربی می‌گویم.

چقدر امروز تونستی روی افکارت کنترل داشته باشی؟

امروز بعد از اینکه ساعت 11 از خواب بیدار شدم و کمی زبان خواندنم. ذهنم الارم داد که خسته است و خوابش می اید. همه این الارم دلیلش این بود که شب بخاطر دارو نتوانستم خوب بخوابم و دائم چشمانم

سه مرداد هزار و چهارصد

بنظرم یکی از راه‌هایی که می‌توانیم به همراهمان یا اطرافیانمان اعتماد به نفس بدهیم این است که بگوییم “تو موفق می‌شی من مطمئنم”. دیشب یک جمله خواندم که می‌گفت “دیگه نمی‌شه وقت دلداری به کسی بگیم بالاخره درست می‌شه غصه