خودِ من

گاهی فقط کافی است خودمان را جدی بگیریم. همه چیز از خودِ ما اغاز می‌شود. این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم. تصمیم می‌گیریم. پیش می‌رویم. از همان وقت‌هاست که بی‌حوصله‌ام. اما باز اجازه ندادم به خودم که چیزی ننویسم. می‌نویسم