قدرت تأثیرگذار قصه‌گویی

قصه‌گویی پیوندهایی را بین مردم با مردم و بین مردم و ایده‌ها ایجاد می‌کند. -لنی پترسون سالی و موهای فرفری سالی درحالی که دمپایی‌های سبز ابری‌اش را به زمین می‌کشید روی صندلی مقابل آینه  نشست. تابستان بود. هوای شرجی شهر

چگونگی داشتن یک گفت‌وگو تأثیرگذار

درس تازه‌ای که گرفتم برای داشتن یک گفتگو تاثیرگذار، من یاد گرفتم که بیان جزئیات و دقت به جزئیات بیان شده، تأثیر مثبتی در ادامه گفت‌وگو دارد. از کجا این را فهمیدم؟ یکبار در جلسه‌ای، بعد از حرف زدن درباره

2 عامل تأثیرگذار بر خلاقیت

بیاین این مطلب را هم با یک فرض کنید دیگر شروع کنیم. فرض کنید باید تکلیفی برای کلاس تخصصی حاضر کنید. مسئله این است که 20 ایده‌ را بیان کنید تا بتوان از آنها فهمید کاستی محیط اطراف محل زندگی

احساس نو

حقیقت رو بخواهم بگویم این است که من عاشق تاثیرگذاری‌ام. تاثیر گذاشتن روی زندگی ادم‌های اطرافم را خیلی دوست دارم. احساس می‌کنم همین علاقه به تاثیرگذاری بود که پای من را به نویسندگی باز کرد. امشب تجربه‌ای داشتم که قلبم