تنهایی چه مزه ای دارد؟

تنهایی چه مزه‌ای دارد؟ تا حالا بهش فکر کردید؟ به نظر ترش است. نه، چون من زیاد ترشی دوست ندارم. به نظر شیرین است. اندازه یک کیک خامه‌ای بزرگ. بعد خوبی‌اش است که مجبور نیستی این کیک خامه‌ای بزرگ را