قصه‌گویی

قصه، توجه، نفوذ و تغییر قصه چیست؟ چیزهای چسبناکی که یادمان می‌مانند، قصه‌ها هستند. -کیندراهال شرحی از زندگی افرادی خیالی و یا حقیقی که نشان می‌دهد در روند عادی زندگی‌شان به چه موانعی برخورد داشته‌آند و چگونه توانسته‌اند آنها را

2 عامل تأثیرگذار بر خلاقیت

بیاین این مطلب را هم با یک فرض کنید دیگر شروع کنیم. فرض کنید باید تکلیفی برای کلاس تخصصی حاضر کنید. مسئله این است که 20 ایده‌ را بیان کنید تا بتوان از آنها فهمید کاستی محیط اطراف محل زندگی

توجه ما سمت چیست؟

فصل بعدی کتاب یادداشت‌های یک دوست را که ورق می‌زدم، نویسنده از توجه می‌گفت. به نظر من بخش اعتقادات که دیروز درموردش صحبت کردیم، بیشتر به سمت افکار و باورهای ما در حرکت است اما بخش توجه، به مواردی تاکید

به منظره بیرون از پنجره نگاه می‌کنم…

یک نویسنده علاوه بر اینکه باید بنویسد و بخواند برای اینکه نوشته‌هایش زنده‌تر شوند، نیازمند انجام کاری دیگر است. دیدن و نگاه کردن. وقتی چشم را به دیدن جزئیات عادت بدهیم می‌توانیم تک تک ان جزئیات را در ذهنمان تجزیه

شش مرداد هزارو چهارصد

تا چه میزان شنونده خوبی هستید؟ چه امتیازی به خودتان می‌دهید؟ شنونده خوب بودن یعنی اول از همه اجازه بدهیم طرف مقابل حرف بزند، بعد از ان بدون هیچ قضاوتی او را مورد توجه قرار بدهیم. بهتر است اگه مشکلی