دنیای خیال

هرچی که بزرگتر شدم انگار که دنیای خیالم کوچکتر شد. و من خیلی ناراحتم که دیگر نمی‌توانم انطور که باید در دنیای خیالی‌ام زندگی کنم و کارهای واقعی‌ام را در آن پیش ببرم. اما امروز صبح ایده‌ای به ذهنم رسید.