نویسنده سرآشپز

اولین چهارم دبیرستان، دقیق روزهایی که منتظر کنکور بودم بهترین روزهای فعالیتم برای خلق کردن بود. معمولا وقتی در یک محدودیت قرار می‌گیرم فعال‌تر می‌شوم. مثل همین حالا که پایان‌نامه‌ام دور تمام کارهایم یک حصار کشیده اما هر روز سعی