دو مرداد هزار و چهارصد

این که سعی کنیم به کودکانمان یاد بدهیم در همان سن کم کاری انجام دهند و ان‌ها را تشویق کنیم خیلی ارزشمنده. من علاقه‌ی زیادی به بچه‌ها دارم و دغدغه‌ای که دارم این است که بتوانم به آن‌ها یاد بدهم