راوی قصه کسب‌وکار چه کسی است؟

راوی هر کسب‌وکار یک راوی دارد. راوی مسئولیت سنگینی به دوش می‌کشد. این راوی باید از نقطه صفر تا نقطه صد کسب‌وکار را به یاد داشته باشد. او باید تک تک فرایندهای کاری را از نزدیک دیده و لمس کرده