نوشتن رایگان شد!

نوشتن رایگان شد. رایگان شدن همراه است با هجوم افراد به سوی آن کالا یا خدمات. نوشتن یک خدمت است. خدمتی که هر انسان می‌تواند برای خودش انجام دهد. خدمتی که نتیجه‌اش رشد و توسعه فردی، ارامش ذهنی و رهایی