زندگی بدون عشق…

زندگی بدون عشق مثل زندگی بدون خوردن شیر قهوه است. چرا شیر قهوه؟ انسان را پر از انرژی می‌کند و باعث می‌شود پر انگیزه و سرحال شود. مزایای خوردن شیر قهوه: کافئین دارد، کافئین هورمونی به‌نام آدنوزین را نیز کاهش