آینده

ترس. ترسیدن. اضطراب. دلهره. استرس. همگی به یک معنی واحد می‌رسند. از او پرسیدند: بزرگ‌ترین ترست چیه؟ همه جواب دادند. ارتفاع. اینکه دیگه نتونی بخونی. اینکه دیگه نتونی اجرا کنی. اینکه ادمای مهم رو از دست بدی. و… گفت: همه