وقت بیکاری چیکار کنیم؟

سلام دوست عزیزم. مدت‌هاست که دچار بی‌حوصلگی هستم. حتی به دوستم می‌گفتم آنقدر بی‌حوصله‌ام که کاری را که دوست دارم هم نمی‌توانم انجام دهم. همین‌قدر بی‌انگیزه و بی‌حوصله. از یک طرف هم نشستن در گوشه‌ای و هیچ کار نکردن و