قدم اول راه‌اندازی کسب‌وکار

تا به حال به فکر راه‌اندازی کسب‌وکار برای خودتان افتاده‌اید؟ کسب‌وکاری را راه‌اندازی کنم؟ ممکن است این سوال بارها و بارها در ذهنمان شکل گرفته باشد. کسب‌اما آیا به آن توجه کرده‌ایم؟ یا نه، بی‌توجه به این پرسش مسیر زندگی