شبیه هم بودن

هیچ کس شبیه شما نیست و زمانی این موضوع را درک می‌کنید اینده شما تغییر می‌کند. پیتر ووگو بیشتر وقت‌ها ما ادم‌ها میان خودمان و دیگران به دنبال شباهت‌هایی می‌گردیم که پیدا کردن این شباهت‌ها باعث می‌شود دست دوستی به