وقت بیکاری چیکار کنیم؟

سلام دوست عزیزم. مدت‌هاست که دچار بی‌حوصلگی هستم. حتی به دوستم می‌گفتم آنقدر بی‌حوصله‌ام که کاری را که دوست دارم هم نمی‌توانم انجام دهم. همین‌قدر بی‌انگیزه و بی‌حوصله. از یک طرف هم نشستن در گوشه‌ای و هیچ کار نکردن و

چهار مرداد هزار و چهارصد

یک درد دل. اجازه بدهید ادم‌ها خودشان باشند. وقتی از شخصی خود بودنش را می‌گیرید، از او توقع نداشته باشید دیگر ارام باشد. وقتی ادمی از خود بودنش سلب شود؛ دو حالت دارد. یا دائم در حال جنگ با شماست.