نوشتن از طریق فرایند تفکر طراحی

نوشتن با استفاده از تفکر طراحی پنج مرحله‌ای که می‌توان نوشتن را از طریق تفکر طراحی طی کرد. گفتیم که تفکر طراحی به حل مسئله کمک می‌کند و توی مقاله قبل درباره مفهومش حرف زدیم. از اینجا بخوانید: چطور دنیای

چه کسی قصه‌گوی خوب است؟

برای یک قصه‌گوی خوب بودن سه مورد از همه بیشتر مورد تاکید است: موضوعی را که سعی در بیانش دارید، شخصی سازی کنید. مخاطبانی را که قرار است برای آنها قصه تعریف کنید، بشناسید. حداقل دو نکته که اول به

چطور زندگی مخاطب را بهتر کنیم؟

چطور زندگی مخاطب را بهتر کنیم؟ با قصه‌ها. الان می‌گویید ریحانه بازم قصه؟ بله بازم قصه، اینجا بیشتر درمورد قصه حرف می‌زنیم. امروز درحالی که داشتم کتابی تازه را ورق می‌زدم متوجه شدم یک فصل کامل کتاب به این نکته