نویسنده با نوشتن زنده است.

نمی‌دانم. شاید هم می‌دانم و مغزم خودش را زده به نداستن. هرچه هست، خوب نیست. اینکه احساس می‌کنم قلمم خشک شده است. به تازگی کتاب‌ها را درسته می‌بلعم. منابع الهام‌بخش نویسنده دوتا است. خیابان‌ها و مردم. کتاب‌ها. فعلا به بلعیدن