داستان‌های کسب‌وکار: جستجو

بیان نخست داستان‌ کسب‌وکارها  اغلب منحصر به فرد است؛ زیرا افراد هستند که یک کسب‌وکار را شکل می‌دهند، این واضح است؟ اجازه دهید از همان جمله کلیشه‌ای برای جا افتادن این مطلب استفاده کنم. به اندازه هر انسان اثر انگشت