نمی‌دونم چطور و نمی‌دونم چرا

“نمی‌دونم چطور و نمی‌دونم چرا” نمی‌دونم چطوری ادامه می‌دم. اما یه چیزی رو خوب می‌دونم و اون اینه که امید خیلی وقته شده یکی از اعضای خانوادمون. امیدی که پدرم رو وادار می‌کنه به در خسته اتاق روغن بزنه تا