مهم روز جمعه 19 بهمن1400

این بتوانی احساساتت را کنترل کنی تا اسیبی بهت نزنند یک موفقیت است. در روزهای اینده بیشتر درمورد کنترل احساسات حرف می‌زنم. فعلا تنها راهکاری که می‌توانم اینجا به شما بگویم این است که ابتدا نفس عمیقی بکشید و بعد

چقدر امروز تونستی روی افکارت کنترل داشته باشی؟

امروز بعد از اینکه ساعت 11 از خواب بیدار شدم و کمی زبان خواندنم. ذهنم الارم داد که خسته است و خوابش می اید. همه این الارم دلیلش این بود که شب بخاطر دارو نتوانستم خوب بخوابم و دائم چشمانم

نه مرداد هزار و چهارصد

جمعه‌ها می‌نویسم اما چیزی منتشر نمی‌کنم. البته قانونی برای خودم نگذاشتم. فقط چون دیروز کمی حال‌ندار بودم و ذهم بهم ریز بود باعث شد فقط بنویسم و منتشر نکنم. درسته دارم بهونه می‌آرم. از این به بعد منتشر می‌کنم، هر