چگونگی داشتن یک گفت‌وگو تأثیرگذار

درس تازه‌ای که گرفتم برای داشتن یک گفتگو تاثیرگذار، من یاد گرفتم که بیان جزئیات و دقت به جزئیات بیان شده، تأثیر مثبتی در ادامه گفت‌وگو دارد. از کجا این را فهمیدم؟ یکبار در جلسه‌ای، بعد از حرف زدن درباره