دو مرداد هزار و چهارصد

این که سعی کنیم به کودکانمان یاد بدهیم در همان سن کم کاری انجام دهند و ان‌ها را تشویق کنیم خیلی ارزشمنده. من علاقه‌ی زیادی به بچه‌ها دارم و دغدغه‌ای که دارم این است که بتوانم به آن‌ها یاد بدهم

باغچه کوچک من

مقابل باغچه‌ای کوچیک داخل حیاط ایستاده است. یک نگاه به بذرهای گل می‌اندازد و یک نگاه به خاک. بیلچه‌ی کوچکِ قرمز آبی را در دست می‌گیرد و روی دو زانو می‌نشیند. روی خاک با بیلچه، خط‌هایی موازی ایجاد می‌کند. دستش