برنامه 1401

«یادگیری» کلمه سال 1401 من است. به این معناست که امسال تمام تلاشم را برای یادگرفتن خواهم گذاشت. یادگیری چند مورد برایم در اولویت است: زبانی که عاشق آن هستم. بالاخره می‌خواهم از طفره رفتن دست بکشم و قانون‌مند به

نوشتن رایگان شد!

نوشتن رایگان شد. رایگان شدن همراه است با هجوم افراد به سوی آن کالا یا خدمات. نوشتن یک خدمت است. خدمتی که هر انسان می‌تواند برای خودش انجام دهد. خدمتی که نتیجه‌اش رشد و توسعه فردی، ارامش ذهنی و رهایی