آزادنویسی در مفهوم ساده

اولین‌بار اولین مواجه من با بحث آزادنویسی کلاس‌های نویسندگی خلاق، مدرسه نویسندگی بود. تصور اولیه من از آزادنویسی  بنویس، آنقدر بنویس و بنویس بدون انتخاب موضوعی یا با انتخاب موضوعی، 30 دقیقه بنویس، کمتر یا بیشتر بنویس. فرایند آزادنویسی یک

کلمات

مبارزه یکی از بزرگ‌ترین لحظات زندگیم مبارزه با عصبانیت بوده. جایی که کلمات درون مغزم گلوله می‌شوند و تنها راه برای پرتابشان به بیرون دادن زدن است‌. اما فایده‌اش چیست؟ تنها پس از پرتاپ این گلوله‌های آتشین، خانه‌ای ویران شده

چرا تنبلی؟

چرا تنبلی؟ اعتقاد دارم آدم تنبلی نیستم؛ فقط راحت‌طلبم. شما اینطور فکر نمی‌کنید؟ راحت‌طلبی باعث شده کارهایم را به زمان‌های دیگر بیاندازم، همین می‌شود که آلارم ذهنم به صدا در می‌آید و می‌گوید وقت تمام شده است. تنبلی معانی متفاوتی

فرمول کلمات

ترکیب چند کلمه ساده: می‌تواند پاراگرافی خلق کند. ترکیب چند کلمه ساده + احساسات: می‌تواند پاراگرافی تاثیرگذار خلق کند. ترکیب چند کلمه ساده + احساسات + تجربه: می‌تواند پاراگرافی تغییرآفرین خلق کند. همه اینها نشان می‌دهد، با نوشتن می‌توان ساده

نویسنده سرآشپز

اولین چهارم دبیرستان، دقیق روزهایی که منتظر کنکور بودم بهترین روزهای فعالیتم برای خلق کردن بود. معمولا وقتی در یک محدودیت قرار می‌گیرم فعال‌تر می‌شوم. مثل همین حالا که پایان‌نامه‌ام دور تمام کارهایم یک حصار کشیده اما هر روز سعی